geokoncept.si

Font Size

Profile

Cpanel

Reference geotehnika 2016

GEOLOŠKO - GEOMEHANSKA POROČILA

-    Geološko - geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja za objekt: Stanovanjski objekt, Tacen (občina Ljubljana)
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Studeno (občina Železniki)
-    Izdelava geološko - geomehanskega poročila o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja za objekt: Stanovanjski objekt, Tacen (občina Ljubljana)
-    Geološko - geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja za objekt: Stanovanjski objekt, Lipoglav (občina Ljubljana)
-    Geološko - geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja za objekt: Poslovni objekt, Stara Loka (občina Škofja Loka)
-    Geološko - geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja, izvedba vrtine za preiskavo vzorcev za objekt: Stanovanjski objekt, Murgle (občina Ljubljana)
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Bizovik (občina Ljubljana)
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske in plazovite ogroženosti na območju predvidenega objekta: Enostaven objekt - nadstrešek, Kresniški vrh (občina Ljubljana)
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Poljane nad Škofjo Loko (občina Gorenja vas - Poljane)
-    Geološko - geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja za objekt: Stanovanjski objekt, Dobje (občina Gorenja vas - Poljane)
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Polhov Gradec (občina Dobrova – Polhov Gradec)
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Prizidek k gospodarskemu objektu, Bukovica (občina Škofja Loka)
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Kamnitnik (občina Škofja Loka)
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti ter načinom odvodnjavanja na območju predvidenega objekta: Enostaven objekt - kozolec, Koreno (občina Lukovica)
-    Geološko - geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja za objekt: Stanovanjski objekt, Dorfarje (občina Škofja Loka)
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti ter načinom odvodnjavanja na območju predvidenega objekta: Kmetijsko gozdarski objekt, Sorica (občina Železniki)
-    Geološko - geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja za objekt: Stanovanjski objekt, Jablanica (občina Šmartno pri Litiji)
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti ter načinom odvodnjavanja na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Češnjica pri Kropi (občina Radovljica)
-    Geološko - geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja za objekt: Stanovanjski objekt, Kamnik (občina Kamnik)
-    Geološko - geomehansko poročilo in preiskave za območje OPPN Šentviška Gora (občina Tolmin)
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Gospodarski objekt – gasilski dom, Selca (občina Železniki)
-    Geološko - geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja za objekt: Gospodarski objekt – športna dvorana, Štepanja vas (občina Ljubljana)
-    Geološko - geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja za objekt: Stanovanjski objekt, Vič (občina Ljubljana)
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti ter načinom odvodnjavanja na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Podobeno (občina Škofja Loka)
-    Geološko - geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja za objekt: Stanovanjski objekt, Medvode (občina Medvode)
-    Geološko - geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja, dimenzioniranje ponikovalnice za objekt: Stanovanjski objekt, Zgornje Gorje (občina Gorje)
-    Geološko - geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja, dimenzioniranje ponikovalnice za objekt: Stanovanjski objekt, Spodnje Gorje (občina Gorje)
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti ter načinom odvodnjavanja na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Podlonk (občina Železniki)


HIDROLOŠKA POROČILA

-    Hidrološko poročilo z izračunom Q100, ter določitvijo poplavnega območja za objekt: Poslovni objekt, Muljava (občina Ivančna Gorica)
-    Hidrološko poročilo z izračunom Q100, ter določitvijo poplavnega območja za objekt: Stanovanjski objekt, Cerknica (občina Cerknica)
-    Hidrološko poročilo z izračunom Q100, ter določitvijo poplavnega območja za objekt: Stanovanjski objekt, Trnovsko predmestje (občina Ljubljana)
-    Hidrološko poročilo z izračunom Q100, ter določitvijo poplavnega območja za objekt: Poslovni objekt, Dolenja Dobrava (občina Ivančna Gorica)
-    Hidrološko poročilo z izračunom Q100, ter določitvijo poplavnega območja za objekt: Stanovanjski objekt, Gorenja vas (občina Gorenja vas - Poljane)
-    Hidrološko poročilo z izračunom Q100, ter določitvijo poplavnega območja za objekt: Stanovanjski objekt, Dolenja Dobrava (občina Ivančna Gorica)

HIDROGEOLOŠKO POROČILA

-    Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo pitne vode za lastno oskrbo, objekt: izvir – vodno zajetje, Tolsti vrh (občina Ravne na koroškem)
-    Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo pitne vode za lastno oskrbo, objekt: izvir – vodno zajetje, Bohinjska Bistrica (občina Bohinj)
-    Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo pitne vode za lastno oskrbo, objekt: izvir – vodno zajetje, Podlanišče (občina Cerkno)


POROČILA O MERITVAH Z DINAMIČNO PLOŠČO

-    Meritve z dinamično ploščo za objekt v Kranju: Aquasava Kranj, naročnik: V3 d.o.o.
-    Meritve z dinamično ploščo za objekt v Škofji Loki: Poslovni objekt – gostinski lokal, naročnik: Starman d.o.o.
-    Meritve z dinamično ploščo za objekt v Križah pri Tržiču: Stanovanjski objekt, naročnik: Semago d.o.o.
-    Meritve z dinamično ploščo za objekt v Selah pri Ihanu: Poslovni objekt – proizvodnji obrat, naročnik: Tesarstvo Kregar d.o.o.
-    Meritve z dinamično ploščo za objekt v Ljubljani: Stanovanjski objekt
-    Meritve z dinamično ploščo za objekt v Škofji Loki: Objekt: cesta, naročnik: Dolenc d.o.o.
-    Meritve z dinamično ploščo za objekt v Spodnjih Bitnjah: Stanovanjski objekt
-    Meritve z dinamično ploščo za objekt v Dražgošah: Objekt: cesta, naročnik: Todograd d.o.o.
-    Meritve z dinamično ploščo za objekt v Tivoliju: Objekt: cesta, naročnik: Zavo izkopi s.p.
-    Meritve z dinamično ploščo za objekt na Trati: Objekt: cesta, naročnik: V3 d.o.o.
-    Meritve z dinamično ploščo za objekt na Trati: Objekt: skladišče, cesta, naročnik: Ješe – M gradbeništvo d.o.o.
-    Meritve z dinamično ploščo za objekt v Ljubljani: Objekt: športno igrišče, naročnik: Zavo izkopi s.p..


GEOLOŠKO GEOMEHANSKI PREGLED TEMELJNIH TAL

-    Geološko geomehanski pregled temeljnih tal in izvedba meritev z dinamično ploščo Zorn:
Objekti: Prizidek k gospodarskemu objektu, Križe pri Tržiču; stanovanjski objekt, Preddvor; gospodarski objekt, Škofja Loka; stanovanjski objekt, Kamnik; mobilna bazna postaja, Drulovka; proizvodnji objekt, Sela pri Ihanu; stanovanjski objekt, Hraše; bazna postaja, Markovci pri Ptuju; stanovanjski objekt, Zgornje Jezersko; stanovanjski objekt, Blagovica; stanovanjski objekt, Medvode.

OSTALO

-    Načrt podpornih konstrukcij: Projekt varovanja gradbene jame za objekt dvojček, Lipoglav, naročnik: Fuli inženiring d.o.o.
-    Načrt izkopov in osnovne podgradnje: Elaborat varovanja gradbene jame za objekt Športne dvorane, Ljubljana, naročnik: Trigemini d.o.o.
-    Stabilnostna analiza opornega zidu nad stanovanjskim objektom; naročnik: Fuli inženiring d.o.o.
-   Stabilnostna analiza in projektiranje armirane zemljine; Lokacije: Lipoglav, Kamnik, Železniki, Škofljica, Slovenj Gradec, Tržič, Ljubljana, Dole pri Polici, Brezovica.
-    Geomehanski nadzor pri izkopu brežine zaradi razširitve poti pri gradnji kanalizacije; naročnik: KPL d.o.o.
-    Številni geomehanski nadzori pri pripravi temeljnih tal za stanovanjske in gospodarske objekte

Nahajate se: Home Reference Geotehnika 2015 Reference Geotehnika Reference geotehnika 2016

Naše storitve

Izvajamo vse geotehnične storitve, sanacije plazov, sanacije brežin, izdelava geoloških, geomehanskih in hidrogeoloških poročil, izdelava nčrtov in osnovne podgradnje, projekt varovanja gradbene jame, strokoven geotehnični nadzor in svetovanje.

GEOkoncept galerija

Geotehnika_armirane zemljineGeotehnika_armirane zemljineGeotehnika_armirane zemljineGeotehnika_armirane zemljineGeotehnika_armirane zemljineGeotehnika_armirane zemljineGeotehnika_armirane zemljineGeotehnika_armirane zemljineGeotehnika_armirane zemljineGeotehnika_armirane zemljineGeotehnika_armirane zemljineGeotehnika_armirane zemljine