geokoncept.si

Font Size

Profile

Cpanel

Reference geotehnika 2014

Reference na področju geotehnike v letu 2013:

·         Izdelava karte ogroženosti pred plazovi za občino Škofja Loka

·         Stabilnostna analiza nadaljne eksplotacije v kamnolomu Anhovo

·         Geomehanska poročila:

·         mladinski hotel (Občina Kočevje)

·         kanalizacija Čiginj (Komunala Tolmin)

·         vodohran Koritnica (Komunala Tolmin)

·         številni drugi privatni stanovanjski objekti

·         Ukrepi pri gradbenih izkopih na plinovodu M2/1 (Vodice - Trojane) (IMP d.d.)

·         Hidrogeološka poročila:   

·         ribiška družina Radovljica

·         številne druge vodovodne skupnosti

Reference geotehnika 2015

GEOLOŠKO - GEOMEHANSKA POROČILA

-    Izdelava geološko - geomehanskega poročila o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja za objekt: Dvostanovanjski objekt, Gameljne (občina Ljubljana)
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Barbara (občina Škofja Loka)
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Studeno (občina Železniki)
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske in plazovite ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Dražgoše (občina Železniki)
-    Geološko - geomehansko poročilo za sanacijo opornega zidu na R1-206 (Vršič – Trenta): Oporni zid, naročnik: Euronep ekologija d.o.o.
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Studeno (občina Železniki)
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Prizidek k stanovanjski hiši, Zminec (občina Škofja Loka)
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti ter načinom odvodnjavanja na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Lenart (občina Škofja Loka)
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Poslovni objekt, investitor: Modrijan d.o.o.
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Prizidek k stanovanjski hiši, Litija (občina Litija)
-    Izdelava geološko - geomehanskega poročila o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja za objekt: Skladiščni prostor, naročnik: Dolenc d.o.o.
-    Geološki elaborat ter določitev globine podtalnice na območju predvidenega objekta: Poslovni objekt, naročnik: Arhi-3k d.o.o.
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske in plazovite ogroženosti na območju predvidenega objekta: Enostaven objekt - kozolec, Dolenja vas (občina Železniki)
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti ter načinom odvodnjavanja na območju predvidenega objekta: Prizidek k stanovanjskemu objektu, Letuš (občina Šmartno ob Paki)
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske in plazovite ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Brezovica (občina Brezovica)
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske in plazovite ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Žlebe (občina Medvode)
-    Izdelava geološko - geomehanskega poročila o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja za objekt: Osnovna šola, investitor: Montessori d.o.o
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti ter načinom odvodnjavanja na območju predvidenega objekta: Enostaven objekt - kozolec, Zapotok (občina Ig)
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Krašnja (občina lukovica)


HIDROLOŠKA POROČILA

-    Izdelava hidrološkega poročila z izračunom Q100 za objekt: Dvostanovanjski objekt, Gameljne (občina Ljubljana)
-    Izdelava hidrološkega poročila z izračunom Q100 za objekt: Stanovanjski objekt, Moste (občina Komenda)
-    Izdelava hidrološkega poročila z izračunom Q100 za objekt: Stanovanjski objekt, Dob (občina Domžale)
-    Izdelava hidrološkega poročila z izračunom Q100 za objekt: Stanovanjski objekt, Studeno (občina Železniki)
-    Izdelava hidrološkega poročila z izračunom Q100 za objekt: Poslovni objekt, investitor: Modrijan d.o.o.
-    Izdelava hidrološkega poročila z izračunom Q100 za objekt: Proizvodnji objekt, investitor: Tesarstvo Kregar s.p.
-    Izdelava hidrološkega poročila z izračunom Q100 za objekt: Poslovni objekt, naročnik: KUB arhitektura d.o.o.


POROČILA O MERITVAH ZBITOSTI TAL

-    Poročilo o meritvah zbitosti tal za objekt: Južna dovozna cesta v industrijsko cono Trata, naročnik: Dolenc d.o.o.
-    Poročilo o meritvah zbitosti tal za objekt: LTH skladiščni prostor, naročnik: Dolenc d.o.o.
-    Poročilo o meritvah zbitosti tal za objekt: Hodnik za pešce v Dašnici, naročnik: Piranha d.o.o.
-    Poročilo o meritvah zbitosti tal za objekt: Uvozna cesta in parkirišče na Trati, naročnik: Dolenc d.o.o.

Nahajate se: Home

Naše storitve

Izvajamo vse geotehnične storitve, sanacije plazov, sanacije brežin, izdelava geoloških, geomehanskih in hidrogeoloških poročil, izdelava nčrtov in osnovne podgradnje, projekt varovanja gradbene jame, strokoven geotehnični nadzor in svetovanje.

GEOkoncept galerija

Geotehnika_armirane zemljineGeotehnika_armirane zemljineGeotehnika_armirane zemljineGeotehnika_armirane zemljineGeotehnika_armirane zemljineGeotehnika_armirane zemljineGeotehnika_armirane zemljineGeotehnika_armirane zemljineGeotehnika_armirane zemljineGeotehnika_armirane zemljineGeotehnika_armirane zemljineGeotehnika_armirane zemljine