Reference geotehnika 2016

GEOLOŠKO - GEOMEHANSKA POROČILA

-    Geološko - geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja za objekt: Stanovanjski objekt, Tacen (občina Ljubljana)
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Studeno (občina Železniki)
-    Izdelava geološko - geomehanskega poročila o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja za objekt: Stanovanjski objekt, Tacen (občina Ljubljana)
-    Geološko - geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja za objekt: Stanovanjski objekt, Lipoglav (občina Ljubljana)
-    Geološko - geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja za objekt: Poslovni objekt, Stara Loka (občina Škofja Loka)
-    Geološko - geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja, izvedba vrtine za preiskavo vzorcev za objekt: Stanovanjski objekt, Murgle (občina Ljubljana)
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Bizovik (občina Ljubljana)
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske in plazovite ogroženosti na območju predvidenega objekta: Enostaven objekt - nadstrešek, Kresniški vrh (občina Ljubljana)
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Poljane nad Škofjo Loko (občina Gorenja vas - Poljane)
-    Geološko - geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja za objekt: Stanovanjski objekt, Dobje (občina Gorenja vas - Poljane)
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Polhov Gradec (občina Dobrova – Polhov Gradec)
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Prizidek k gospodarskemu objektu, Bukovica (občina Škofja Loka)
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Kamnitnik (občina Škofja Loka)
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti ter načinom odvodnjavanja na območju predvidenega objekta: Enostaven objekt - kozolec, Koreno (občina Lukovica)
-    Geološko - geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja za objekt: Stanovanjski objekt, Dorfarje (občina Škofja Loka)
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti ter načinom odvodnjavanja na območju predvidenega objekta: Kmetijsko gozdarski objekt, Sorica (občina Železniki)
-    Geološko - geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja za objekt: Stanovanjski objekt, Jablanica (občina Šmartno pri Litiji)
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti ter načinom odvodnjavanja na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Češnjica pri Kropi (občina Radovljica)
-    Geološko - geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja za objekt: Stanovanjski objekt, Kamnik (občina Kamnik)
-    Geološko - geomehansko poročilo in preiskave za območje OPPN Šentviška Gora (občina Tolmin)
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Gospodarski objekt – gasilski dom, Selca (občina Železniki)
-    Geološko - geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja za objekt: Gospodarski objekt – športna dvorana, Štepanja vas (občina Ljubljana)
-    Geološko - geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja za objekt: Stanovanjski objekt, Vič (občina Ljubljana)
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti ter načinom odvodnjavanja na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Podobeno (občina Škofja Loka)
-    Geološko - geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja za objekt: Stanovanjski objekt, Medvode (občina Medvode)
-    Geološko - geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja, dimenzioniranje ponikovalnice za objekt: Stanovanjski objekt, Zgornje Gorje (občina Gorje)
-    Geološko - geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja, dimenzioniranje ponikovalnice za objekt: Stanovanjski objekt, Spodnje Gorje (občina Gorje)
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti ter načinom odvodnjavanja na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Podlonk (občina Železniki)


HIDROLOŠKA POROČILA

-    Hidrološko poročilo z izračunom Q100, ter določitvijo poplavnega območja za objekt: Poslovni objekt, Muljava (občina Ivančna Gorica)
-    Hidrološko poročilo z izračunom Q100, ter določitvijo poplavnega območja za objekt: Stanovanjski objekt, Cerknica (občina Cerknica)
-    Hidrološko poročilo z izračunom Q100, ter določitvijo poplavnega območja za objekt: Stanovanjski objekt, Trnovsko predmestje (občina Ljubljana)
-    Hidrološko poročilo z izračunom Q100, ter določitvijo poplavnega območja za objekt: Poslovni objekt, Dolenja Dobrava (občina Ivančna Gorica)
-    Hidrološko poročilo z izračunom Q100, ter določitvijo poplavnega območja za objekt: Stanovanjski objekt, Gorenja vas (občina Gorenja vas - Poljane)
-    Hidrološko poročilo z izračunom Q100, ter določitvijo poplavnega območja za objekt: Stanovanjski objekt, Dolenja Dobrava (občina Ivančna Gorica)

HIDROGEOLOŠKO POROČILA

-    Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo pitne vode za lastno oskrbo, objekt: izvir – vodno zajetje, Tolsti vrh (občina Ravne na koroškem)
-    Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo pitne vode za lastno oskrbo, objekt: izvir – vodno zajetje, Bohinjska Bistrica (občina Bohinj)
-    Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo pitne vode za lastno oskrbo, objekt: izvir – vodno zajetje, Podlanišče (občina Cerkno)


POROČILA O MERITVAH Z DINAMIČNO PLOŠČO

-    Meritve z dinamično ploščo za objekt v Kranju: Aquasava Kranj, naročnik: V3 d.o.o.
-    Meritve z dinamično ploščo za objekt v Škofji Loki: Poslovni objekt – gostinski lokal, naročnik: Starman d.o.o.
-    Meritve z dinamično ploščo za objekt v Križah pri Tržiču: Stanovanjski objekt, naročnik: Semago d.o.o.
-    Meritve z dinamično ploščo za objekt v Selah pri Ihanu: Poslovni objekt – proizvodnji obrat, naročnik: Tesarstvo Kregar d.o.o.
-    Meritve z dinamično ploščo za objekt v Ljubljani: Stanovanjski objekt
-    Meritve z dinamično ploščo za objekt v Škofji Loki: Objekt: cesta, naročnik: Dolenc d.o.o.
-    Meritve z dinamično ploščo za objekt v Spodnjih Bitnjah: Stanovanjski objekt
-    Meritve z dinamično ploščo za objekt v Dražgošah: Objekt: cesta, naročnik: Todograd d.o.o.
-    Meritve z dinamično ploščo za objekt v Tivoliju: Objekt: cesta, naročnik: Zavo izkopi s.p.
-    Meritve z dinamično ploščo za objekt na Trati: Objekt: cesta, naročnik: V3 d.o.o.
-    Meritve z dinamično ploščo za objekt na Trati: Objekt: skladišče, cesta, naročnik: Ješe – M gradbeništvo d.o.o.
-    Meritve z dinamično ploščo za objekt v Ljubljani: Objekt: športno igrišče, naročnik: Zavo izkopi s.p..


GEOLOŠKO GEOMEHANSKI PREGLED TEMELJNIH TAL

-    Geološko geomehanski pregled temeljnih tal in izvedba meritev z dinamično ploščo Zorn:
Objekti: Prizidek k gospodarskemu objektu, Križe pri Tržiču; stanovanjski objekt, Preddvor; gospodarski objekt, Škofja Loka; stanovanjski objekt, Kamnik; mobilna bazna postaja, Drulovka; proizvodnji objekt, Sela pri Ihanu; stanovanjski objekt, Hraše; bazna postaja, Markovci pri Ptuju; stanovanjski objekt, Zgornje Jezersko; stanovanjski objekt, Blagovica; stanovanjski objekt, Medvode.

OSTALO

-    Načrt podpornih konstrukcij: Projekt varovanja gradbene jame za objekt dvojček, Lipoglav, naročnik: Fuli inženiring d.o.o.
-    Načrt izkopov in osnovne podgradnje: Elaborat varovanja gradbene jame za objekt Športne dvorane, Ljubljana, naročnik: Trigemini d.o.o.
-    Stabilnostna analiza opornega zidu nad stanovanjskim objektom; naročnik: Fuli inženiring d.o.o.
-   Stabilnostna analiza in projektiranje armirane zemljine; Lokacije: Lipoglav, Kamnik, Železniki, Škofljica, Slovenj Gradec, Tržič, Ljubljana, Dole pri Polici, Brezovica.
-    Geomehanski nadzor pri izkopu brežine zaradi razširitve poti pri gradnji kanalizacije; naročnik: KPL d.o.o.
-    Številni geomehanski nadzori pri pripravi temeljnih tal za stanovanjske in gospodarske objekte

Joomla SEF URLs by Artio