Reference geotehnika 2015

GEOLOŠKO - GEOMEHANSKA POROČILA

-    Izdelava geološko - geomehanskega poročila o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja za objekt: Dvostanovanjski objekt, Gameljne (občina Ljubljana)
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Barbara (občina Škofja Loka)
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Studeno (občina Železniki)
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske in plazovite ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Dražgoše (občina Železniki)
-    Geološko - geomehansko poročilo za sanacijo opornega zidu na R1-206 (Vršič – Trenta): Oporni zid, naročnik: Euronep ekologija d.o.o.
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Studeno (občina Železniki)
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Prizidek k stanovanjski hiši, Zminec (občina Škofja Loka)
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti ter načinom odvodnjavanja na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Lenart (občina Škofja Loka)
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Poslovni objekt, investitor: Modrijan d.o.o.
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Prizidek k stanovanjski hiši, Litija (občina Litija)
-    Izdelava geološko - geomehanskega poročila o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja za objekt: Skladiščni prostor, naročnik: Dolenc d.o.o.
-    Geološki elaborat ter določitev globine podtalnice na območju predvidenega objekta: Poslovni objekt, naročnik: Arhi-3k d.o.o.
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske in plazovite ogroženosti na območju predvidenega objekta: Enostaven objekt - kozolec, Dolenja vas (občina Železniki)
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti ter načinom odvodnjavanja na območju predvidenega objekta: Prizidek k stanovanjskemu objektu, Letuš (občina Šmartno ob Paki)
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske in plazovite ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Brezovica (občina Brezovica)
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske in plazovite ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Žlebe (občina Medvode)
-    Izdelava geološko - geomehanskega poročila o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja za objekt: Osnovna šola, investitor: Montessori d.o.o
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti ter načinom odvodnjavanja na območju predvidenega objekta: Enostaven objekt - kozolec, Zapotok (občina Ig)
-    Geološko - geomehansko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta: Stanovanjski objekt, Krašnja (občina lukovica)


HIDROLOŠKA POROČILA

-    Izdelava hidrološkega poročila z izračunom Q100 za objekt: Dvostanovanjski objekt, Gameljne (občina Ljubljana)
-    Izdelava hidrološkega poročila z izračunom Q100 za objekt: Stanovanjski objekt, Moste (občina Komenda)
-    Izdelava hidrološkega poročila z izračunom Q100 za objekt: Stanovanjski objekt, Dob (občina Domžale)
-    Izdelava hidrološkega poročila z izračunom Q100 za objekt: Stanovanjski objekt, Studeno (občina Železniki)
-    Izdelava hidrološkega poročila z izračunom Q100 za objekt: Poslovni objekt, investitor: Modrijan d.o.o.
-    Izdelava hidrološkega poročila z izračunom Q100 za objekt: Proizvodnji objekt, investitor: Tesarstvo Kregar s.p.
-    Izdelava hidrološkega poročila z izračunom Q100 za objekt: Poslovni objekt, naročnik: KUB arhitektura d.o.o.


POROČILA O MERITVAH ZBITOSTI TAL

-    Poročilo o meritvah zbitosti tal za objekt: Južna dovozna cesta v industrijsko cono Trata, naročnik: Dolenc d.o.o.
-    Poročilo o meritvah zbitosti tal za objekt: LTH skladiščni prostor, naročnik: Dolenc d.o.o.
-    Poročilo o meritvah zbitosti tal za objekt: Hodnik za pešce v Dašnici, naročnik: Piranha d.o.o.
-    Poročilo o meritvah zbitosti tal za objekt: Uvozna cesta in parkirišče na Trati, naročnik: Dolenc d.o.o.

Joomla SEF URLs by Artio