geokoncept.si

Font Size

Profile

Cpanel

Geološko - geomehansko poročilo

Geološko – geomehansko poročilo je poročilo o nosilnosti terena, ki ga izdela strokovnjak – geotehnik, ki po ogledu terena in sondažnem izkopu oceni predvideno globino in nosilnost temeljnih tal ter druge značilnosti terena. S tem projektant gradbenih konstrukcij (statik) pridobi podatek, na podlagi katerega določi ustrezno temeljenje objekta glede na predvideno obtežbo zaradi gradnje, hkrati pa predpiše morebitne druge potrebne ukrepe za varno gradnjo.

kontakt: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

             040 153 484

Geološko poročilo

- Geološko poročilo o stopnji erozijske ogroženosti na območju predvidenega objekta na zatevo Direkcije RS za vode.

- Geološko poročilo o stopnji plazovite ogroženosti na območju predvidenega objekta na zatevo Direkcije RS za vode.

 

kontakt: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

             040 153 484

Hidrološko poročilo

Izdelava hidrološkega poročila na zahtevo Direkcije RS za vode. V poročilu izračunamo višino 100- letne poplavne vode na območju obravnavane parcele, ter določimo posamezne poplavne razrede. Glede na posamezno obravnavano situacijo predlagamo omilitvene ukrepe.

kontakt: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

             040 153 484

Hidrološko - hidravlične študije

Priprava hidrološkega poročila na podlagi znanih, računskih in historičnih podatkov. Izdelava hidravličnega modela, ki omogoča izvedbo eno in dvodimenzionalnega računa stalnega in nestalnega toka, na podlagi Lidar ali geodetskega posnetka. Predlog omilitvenih ukrepov na vodnem režimu ali samem predvidenem objektu.

kontakt: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

             040 153 484

Elaborat erozijske ogroženosti

Geološko – geomorfološko ocena o stopnji erozije na danem območju. V elaboratu so podani protierozijski ukrepi.

kontakt: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

             040 153 484

Hidrogeološko poročilo

Izdelava hidrogeološkega poročila za pridobitev vodnega dovoljenja.

kontakt: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

             040 153 484

Meritve zbitosti tal z dinamično ploščo

Meritve zbitosti tal z dinamično ploščo.

kontakt: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

             040 153 484

geološko geotehnični nadzor in svetovanje

Geološko geotehnični nadzor in svetovanje.

kontakt: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

            040 153 484

Nahajate se: Home Storitve Geotehnične storitve

Naše storitve

Izvajamo vse geotehnične storitve, sanacije plazov, sanacije brežin, izdelava geoloških, geomehanskih in hidrogeoloških poročil, izdelava nčrtov in osnovne podgradnje, projekt varovanja gradbene jame, strokoven geotehnični nadzor in svetovanje.

GEOkoncept galerija

Geotehnika_armirane zemljineGeotehnika_armirane zemljineGeotehnika_armirane zemljineGeotehnika_armirane zemljineGeotehnika_armirane zemljineGeotehnika_armirane zemljineGeotehnika_armirane zemljineGeotehnika_armirane zemljineGeotehnika_armirane zemljineGeotehnika_armirane zemljineGeotehnika_armirane zemljineGeotehnika_armirane zemljine